Зеркало на консоли.: T1308

Неорококо. Дерево, резьба, левкас, золочение, мрамор. Франция. Конеч XIX века.

Размер (вшг) - 292х178х50 см.
, , , , , , ,